Friday, July 3, 2009

Barang lama


Kereta kebal kaca ni mungkin berada di Istana Arau, hadiah dari Angkatan Tentera kepada Yang di Pertuan Agong yang telah tamat perkhidmatan sebagai Agong. Kenapa kereta kebal? Sebabnya Duli Yang Maha Mulia pernah berkhidmat sebagai anggota angkatan tentera division kereta kebal .

1 comment:

usssooong!!! said...

iNI Raja saya. I like